Aankomend onderofficier grondoptreden

reactie(s)
Als aankomend onderofficier grondoptreden voer je taken uit voor Defensie op het land, zoals het verkennen van een gebied, het  zorgen voor militaire beveiliging en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.  Je komt in actie bij onverwachte, ernstige situaties.

Wat moet je kunnen?

Je weet wat de regels zijn voor het werken en leven op kazernes en  Soms krijg jij de leiding over je teamgenoten. Jij geeft dan de opdrachten, of je geeft een training.

Waar werk je?

Als aankomend onderofficier grondoptreden werk je als onderofficier/korporaal bij een onderdeel van de krijgsmacht (Defensie). Meestal is dat de Landmacht. Je werkt in Nederland of in het buitenland.

Deze opleiding heb je nodig

Voor dit beroep is er een opleiding op Niveau 3. Hoe zit het met niveaus in het mbo?

Dit beroep valt in het domein

Veiligheid en sport

Dit is iets met:


Beroep delen

Beroep bewaren