Allround vakman gww

reactie(s)

Wat doe je?

Als allround vakman gww voer je werkzaamheden uit aan wegen, rioleringen, bestratingen, bermen, oeverconstructies, grondkeringen en waterbouwkundige werken. Je past bemalingen toe en onderhoudt deze. Je werkt vaak samen met de vakman gww en de machinist. Daarnaast organiseer je als allround vakman gww de dagelijkse werkzaamheden van collega's.

Deze opleiding heb je nodig

Voor dit beroep is er een opleiding op Niveau 3. Hoe zit het met niveaus in het mbo?

Dit beroep valt in het domein

Bouw en infra

Dit is iets met:

Beroep delen

Beroep bewaren