Baggermeester

reactie(s)

Wat doe je?

Baggeren komt van ‘bagger’, dat is slib dat ontstaat doordat bijvoorbeeld plantenresten en afval zich vastzetten op de bodem van het water. Bij het baggeren horen alle werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van slib, zand en andere lagen van de waterbodem. Deze bewerking van de bodem noemen we "waterbouw".Als baggermeester bedien je het materieel dat nodig is om voor alle taken in de waterbouw. Dat doe je op een goede en zo goedkoop mogelijke manier. Door het baggeren zorg je ervoor dat waterwegen, zoals kanalen en vaarten, bevaarbaar blijven. Maar het kan ook gaan om het strand dat moet blijven bestaan doordat er zand wordt opgespoten en duinen worden verhoogd. En je doet het onderhoud en reparatie aan de baggerinstallatie om het schip aan het werk te houden.

Wat moet je kunnen?

Je moet het leuk vinden om buiten te werken, ook als het slecht weer is. Ook moet je ertegen kunnen om op een schip te werken; je moet je aanpassen aan de kleine ruimte. Je moet goed in de gaten houden waar je baggert en hoe veel. Je moet kunnen samenwerken met de schipper. Samen zorg je ervoor het het werk een succes wordt. Je moet kunnen zien wanneer de installatie onderhoud nodig heeft en reparaties kunnen uitvoeren. Je mag niet bang zijn voor vieze handen. Ook moet je leidinggeven aan je collega’s en daarbij hun veiligheid en die van jou in de gaten houden.

Waar werk je?

Je werkt op de brug van een baggerschip of in het bedieningshuis. De baggerinstallatie word bediend vanachter een console (lessenaar) op de brug met daarop bedieningshendels en beeldschermen. Voor controles en reparaties werk je aan dek.

Deze opleiding heb je nodig

Voor dit beroep is er een opleiding op Niveau 4. Hoe zit het met niveaus in het mbo?

Dit beroep valt in het domein

Transport, scheepvaart en logistiek

Dit is iets met:

Beroep delen

Beroep bewaren