Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

reactie(s)
Je houdt je bezig met het verzorgen, opvoeden, begeleiden en helpen van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Je krijgt te maken met ontwikkelingsachterstanden en gedrags- en opvoedingsproblemen. Je werkt veelal in een kindercentrum waar diensten zoals kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal worden aangeboden. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker biedt, vaak in groepsverband, een stimulerende omgeving voor de ontwikkeling van het kind. Je vervult een aansturende of begeleidende rol voor collega's en vrijwilligers. Ook ben je het aanspreekpunt voor ouders/vervangende opvoeders en betrokken zoals interne collega's of externe deskundigen.

Wat moet je kunnen?

Je werkt in een team en samen met je collega’s zorg je ervoor dat de kinderen een prettige en veilige leefomgeving hebben. Je bedenkt bijvoorbeeld activiteiten voor ze of je probeert ze met een goed gesprek te ondersteunen.

Waar werk je?

Er zijn verschillende mogelijkheden. Je werkt in een kindercentrum waar diensten zoals kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal worden aangeboden. Ook kan je werken in een onderwijsvoorziening waar voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden. Je kan ook werken bij organisaties die opvoedingsondersteuning of begeleiding aanbieden aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

Deze opleiding heb je nodig

Voor dit beroep is er een opleiding op Niveau 4. Hoe zit het met niveaus in het mbo?

Dit beroep valt in het domein

Zorg en welzijn

Dit is iets met:

Beroep delen

Beroep bewaren