Handhaver toezicht en veiligheid

reactie(s)
Je bent een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Dat betekent dat je bepaalde strafbare feiten opspoort en mag ingrijpen. Dat zijn je bevoegdheden. Je krijgt de bevoegdheden die passen bij je functie. Bij parkeerovertreding heb je andere bevoegdheden dan wanneer je te maken hebt met geluidoverlast. Afhankelijk van je functie mag je mensen staande houden en boetes geven.

Wat moet je kunnen?

Je loopt rond in je uniform en houdt in de gaten of alles goed verloopt. Als mensen zich niet aan de regels houden, grijp je in. Denk aan wildplassen, fietsen waar het niet mag of alcohol drinken op straat.

Waar werk je?

Je werkt op verschillende plekken, zoals in het centrum van de stad, in woonwijken of bij speciale gebeurtenissen. Het zijn plaatsen waar veel mensen zijn.

Deze opleiding heb je nodig

Voor dit beroep is er een opleiding op Niveau 3. Hoe zit het met niveaus in het mbo?

Dit beroep valt in het domein

Veiligheid en sport

Dit is iets met:

Beroep delen

Beroep bewaren