Junior productmanager fashion

reactie(s)
Als junior product manager fashion werk je meestal in een bedrijf dat kleding in het buitenland laat maken. Het ontwerpen van de kleding wordt door het bedrijf in Nederland gedaan. Jij bent de schakel tussen de werkzaamheden in Nederland en in het buitenland.

Wat moet je kunnen?

Je zorgt voor eenduidige en heldere informatieoverdracht tussen producent en bedrijf. Je beoordeelt of het collectieplan commercieel en technisch past binnen het bedrijfsplan. Je koopt grondstoffen die nodig zijn voor de productie en beoordeelt de binnengekomen monsters. Je plaatst productieorders, maar ook kun je productieorders of delen ervan annuleren als dat nodig is. Je hebt contact met buitenlandse productieateliers.

Waar werk je?

Je werkt in een bedrijf dat kleding maakt of laat maken in het buitenland.

Deze opleiding heb je nodig

Voor dit beroep is er een opleiding op Niveau 4. Hoe zit het met niveaus in het mbo?

Dit beroep valt in het domein

Handel en ondernemerschap

Dit is iets met:


Beroep delen

Beroep bewaren