Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw

reactie(s)

Wat doe je?

Als middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw bedenk je oplossingen voor de inrichting van gebieden, bijvoorbeeld voor wegen en gebouwen in nieuwe of bestaande situaties. Je kijkt goed naar de bestaande situatie en hoe mensen werken, wonen en zich bewegen van de ene plek naar de andere. Je werk is afwisselend doordat je de ene dag een locatie bekijkt en de volgende dag op kantoor zit om gegevens uit te werken. Je werkzaamheden bestaan onder meer uit het verzamelen en het verwerken van gegevens, uitwerken van ontwerpen, maken van bestek- en werktekeningen en presentaties.

Deze opleiding heb je nodig

Voor dit beroep is er een opleiding op Niveau 4. Hoe zit het met niveaus in het mbo?

Dit beroep valt in het domein

Bouw en infra

Dit is iets met:


Beroep delen

Beroep bewaren