Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

reactie(s)
Als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ondersteun je bijvoorbeeld mensen met psychische problemen, gedragsproblemen of problemen op sociaal gebied. Dat kunnen hele jonge mensen zijn, maar ook bejaarden, asielzoekers of daklozen. Je begeleidt deze mensen bij dagelijkse dingen en helpt ze zo op weg naar een zelfstandig leven, zonder hulp van anderen.

Wat doe je?

Je begeleidt en ondersteunt mensen met problemen . Daarbij kun je langdurige of tijdelijke steun geven aan bijvoorbeeld daklozen, verslaafden of vrouwen (en kinderen) die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Je helpt deze mensen om zo zelfstandig mogelijk te leven bij de dagelijkse bezigheden (bijvoorbeeld wonen, huishouden).

Waar werk je?

Asielzoekerscentra, psychiatrische klinieken, verpleegtehuizen, de verslaafdenzorg of bij blijf-van-mijn-lijf-huizen

Deze opleiding heb je nodig

Voor dit beroep is er een opleiding op Niveau 4. Hoe zit het met niveaus in het mbo?

Dit beroep valt in het domein

Zorg en welzijn

Dit is iets met:


Meer weten?


Beroep delen

Beroep bewaren