Scheepswerktuigkundige waterbouw

reactie(s)

Wat doe je?

Als 'scheepswerktuigkundige waterbouw' of  'maritiem waterbouwer' werk je in de baggersector. Baggeren komt van ‘bagger’, dat is slib dat ontstaat doordat bijvoorbeeld plantenresten en afval zich vastzetten op de bodem van het water. Bij het baggeren horen alle werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van slib, zand en andere lagen van de waterbodem. Baggerbedrijven zorgen ervoor dat waterwegen, zoals kanalen en vaarten, bevaarbaar blijven. Baggersector In de baggersector leg je havens, vaarwegen en irrigatiesystemen aan. Ook bagger je giftig slib en berg je het veilig op in afgesloten bassins. Die bassins heb je zelf gebouwd. Kortom: je zorgt ervoor dat de vaarwegen veilig en goed bevaarbaar zijn en dat het land niet overstroomt.

Wat moet je kunnen?

Je zorgt ervoor dat alle installaties die aan boord zijn, goed werken. Dat kunnen scheepsmotoren zijn, maar ook baggerwerktuigen. Je werkt altijd in teamverband.

Waar werk je?

Je werkt onderdeks in de machinekamer van het schip.

Deze opleiding heb je nodig

Voor dit beroep is er een opleiding op Niveau 4. Hoe zit het met niveaus in het mbo?

Dit beroep valt in het domein

Transport, scheepvaart en logistiek

Meer weten?


Beroep delen

Beroep bewaren