Eerste monteur service en onderhoud gasturbines

reactie(s)

Wat doe je?

Een gasturbine is een apparaat dat brandstof omzet in een andere vorm van energie, bijvoorbeeld beweging, warmte of elektriciteit. Maar gasturbines worden ook gebruikt in helikopters en schepen en als straalmotor voor vliegtuigen. Zonder gasturbines zou vliegen en varen dus weer een stuk primitiever worden. En erger nog: onze elektriciteitscentrales zouden niet meer werken. Maar liefst 80% van alle energie in Nederland wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen, zoals aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool. In een elektriciteitscentrale worden die stoffen met behulp van een gasturbine omgezet in elektriciteit. Als monteur service en onderhoud gasturbines zorg je ervoor dat al die turbines goed en veilig blijven draaien. Heel belangrijk werk dus.

Wat moet je kunnen?

Je werkt meestal op locatie bij de klant. Daar verricht je inspecties en onderhoud aan gasturbines en/of daaraan gekoppelde systemen. Je verhelpt eventuele storingen en waar nodig verzorg je reparaties, vervang je onderdelen en maak je aanpassingen aan de systemen. Het is heel precies werk waarbij je een grote verantwoordelijkheid hebt, onder meer voor de veiligheid. Daar moet je goed mee kunnen omgaan.

Waar werk je?

De monteur is werkzaam in zowel kleine als grote bedrijven die vliegtuigmotoren onderhouden, reviseren en repareren. Hij kan ook werkzaam zijn bij bedrijven die industriƫle gasturbines reviseren. De bedrijven concentreren zich gewoonlijk op de luchtvaartsector, de industriƫle- en energiesector, de scheepvaart of de olie- en gasindustrie.

Deze opleiding heb je nodig

Voor dit beroep is er een opleiding op Niveau 3. Hoe zit het met niveaus in het mbo?

Dit beroep valt in het domein

Techniek en procesindustrie

Dit is iets met:

Beroep delen

Beroep bewaren