Milieu-onderzoeker

reactie(s)
Als milieu-onderzoeker zet jij je in voor een schoner milieu. Je onderzoekt bodem, water, lucht, geluid, afvalstoffen en planten en dieren. Daarnaast adviseer je hoe dit het beste schoon kan worden gehouden.

Wat moet je kunnen?

Je begeleidt onderzoek naar het milieu en je zorgt voor het schoonmaken van bodemgebieden. Je vraagt vergunningen aan en je zorgt ervoor dat ze nageleefd worden. Je geeft ook voorlichting.

Waar werk je?

Als milieu-onderzoeker kun je aan de slag bij milieutechnische diensten van gemeenten, provincies, waterschappen, ingenieursbureaus, adviesbureaus, aannemers of productiebedrijven.

Deze opleiding heb je nodig

Voor dit beroep is er een opleiding op Niveau 4. Hoe zit het met niveaus in het mbo?

Dit beroep valt in het domein

Voedsel, natuur en leefomgeving

Dit is iets met:

Beroep delen

Beroep bewaren