Specialist restauratie timmerwerk

reactie(s)
Je bent werkzaam in de erfgoedsector. Je werkt aan aan het onderhoud, de restauratie en het opnieuw een bestemming geven van oude, historische gebouwen. Typisch voor de restauratie is dat het een specialisatie is bovenop een bepaald vakmanschap. Als specialist restauratie timmerwerk ben je een vakman op het gebied van cultuurhistorisch timmerwerk. Je constateert gebreken en onderzoekt oorzaken, gevolgen en oplossingen voor het timmerwerk. Je werkt volgens richtlijnen (waaronder de restauratieladder).

Wat doe je?

Je bent nieuwsgierig naar de wijze waarop houtconstructies in elkaar zitten of hebben gezeten. Je bent creatief en oplossingsgericht. Je moet je houden aan allerlei richtlijnen en voorschriften om het oorspronkelijke karakter van een bouwwerk te handhaven. Je moet op je hoede zijn wat een bepaalde ingreep voor effect heeft op het karakter van het bouwwerk. Elke ingreep is in meer of minder mate een aantasting van de cultuurhistorische waarde(n). Je handelt zorgvuldig, voorzichtig en volgens de restauratie-richtlijnen.

Wat moet je kunnen?

Je beschikt over vakmanschap en je weet het juiste gereedschap en materialen te gebruiken. Kwaliteit staat hoog in het vaandel en je werk voldoet aan de strengste eisen voor duurzaamheid. Je weet veel over historische stijlen en restauratietechnieken en -materialen. Je houdt rekening met de schoonheid van het gebouw, de cultuurhistorische waarde en de technische kwaliteit. Je werkt volgens voorschriften en zorgt ervoor dat je schade en/of waardeverlies voorkomt. Je krijgt instructies, maar bij onverwachte situatie moet je ook zelf oplossingen bedenken.

Waar werk je?

Je werkt bij bouwbedrijven die vaak gespecialiseerd zijn in restauratie. Je werkt op de bouwlocatie, vanuit een tijdelijk onderkomen, of een werkplaats. Je werkt zowel binnen als buiten, zodat weersomstandigheden een rol kunnen spelen bij de uitvoering.

Deze opleiding heb je nodig

Voor dit beroep is er een opleiding op Niveau 4. Hoe zit het met niveaus in het mbo?

Dit beroep valt in het domein

Bouw en infra

Beroep delen

Beroep bewaren