Stuurman waterbouw

reactie(s)

Wat doe je?

Als 'stuurman waterbouw' of  'maritiem waterbouwer' werk je in de baggersector. Baggeren komt van ‘bagger’, dat is slib dat ontstaat doordat bijvoorbeeld plantenresten en afval zich vastzetten op de bodem van het water. Bij het baggeren horen alle werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van slib, zand en andere lagen van de waterbodem. Baggerbedrijven zorgen ervoor dat waterwegen, zoals kanalen en vaarten, bevaarbaar blijven. Baggersector In de baggersector leg je havens, vaarwegen en irrigatiesystemen aan. Ook bagger je giftig slib en berg je het veilig op in afgesloten bassins. Die bassins heb je zelf gebouwd. Kortom: je zorgt ervoor dat de vaarwegen veilig en goed bevaarbaar zijn en dat het land niet overstroomt.

Wat moet je kunnen?

Als stuurman ben je een echte allrounder. Je zorgt voor de navigatie van het schip en je zorgt voor het baggeren. Je hebt dus zowel kennis van het varen met een schip als van de werking van de baggerwerktuigen en de planning en organisatie van de baggerwerkzaamheden.

Waar werk je?

Je werkt op het dek van een baggerschip. Wat doe je?

Deze opleiding heb je nodig

Voor dit beroep is er een opleiding op Niveau 4. Hoe zit het met niveaus in het mbo?

Dit beroep valt in het domein

Transport, scheepvaart en logistiek

Dit is iets met:


Meer weten?


Beroep delen

Beroep bewaren