Vakexpert biologisch-dynamische landbouw

reactie(s)
We gebruiken de grond om bijvoorbeeld aardappels en asperges in te verbouwen en koeien om melk te produceren. In een biologisch-dynamisch bedrijf moet dat zo gebeuren, dat de relatie tussen mensen, planten, dieren en kosmos goed blijft. Zo worden geen chemicaliën en kunstmest gebruikt en hebben de dieren veel ruimte. Normaal gesproken houden agrarische bedrijven zich bezig met alleen akkerbouw, of fruitteelt, of het houden van dieren. Biologisch-dynamische bedrijven combineren deze werkterreinen vaak.

Wat doe je?

Als je op een biologisch-dynamisch bedrijf werkt, zorg je voor de bodem. Je zorgt voor de bemesting en verbetert de conditie van de bodem. Ook zorg je voor het onderhoud van de gebouwen. Verder teel je gewassen en verzorg je het vee. Je voert eenvoudige reparaties uit aan machines, werktuigen en apparatuur. Als manager geef je instructie bij de uitvoering van de werkzaamheden; je controleert de uitvoering en stuurt medewerkers aan. Ook ben je verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het opstellen van een teeltplan, fokplan en inrichtingpslan.  

Waar werk je?

Je werkt op een agrarisch bedrijf.

Deze opleiding heb je nodig

Voor dit beroep is er een opleiding op Niveau 4. Hoe zit het met niveaus in het mbo?

Dit beroep valt in het domein

Voedsel, natuur en leefomgeving

Dit is iets met:


Meer weten?


Beroep delen

Beroep bewaren